Arts Forum Bulgaria

Sound Ninja

Музиката може

За нас

Контакти

Sound Ninja

Академия за музикално продуциране и DJ-инг

Музиката може

Менторите на инициативата Sound Ninja от НПО "Arts Forum" стартират партньорство с ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил и представяне на метода за обучение по дигитално музициране в училищна среда.

за нас

Официалното начало на “Arts Forum” през май 2009 г. е резултат от натрупания през годините опит и стремежа към обединяване на активната и многостранна дейност на екипа ни. Основният предмет на дейност е организиране на събития и обучения в сферата на изкуствата, както и подпомагане на млади таланти. Движещата сила на организацията са високо мотивирани млади професионалисти в областта на аудио-визуалните изкуства и събитийния мениджмънт.